Oppdatert: 02.07.2013  
| Dalsbvgda Næring og Utvikling AS  | 957 66 815| | E-post

:: dalsbygda.no

 

:: Andre + private

Dalsbygda skole
Dalsbygda Bygdekv.lag
Fjellfølge DA
IL Nansen
Freddy Jensen
nyaas.fjellfolk
Os JFF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen av siden

 
 

 

 

 

Botanisk vandring

Det blir botanisk vandring i Vangrødftdalen med Rolf Hjelmstad fredag 5. juli. Oppmøte ved Kølbua kl. 12.00. Se invitasjonen her.

02.07.2013


Noen ord om bygda...

Det er godt og vel 500 av oss i bygden. De fleste driver jordbruk med mjølk- og kjøttproduksjon, men mange arbeider også i andre yrker og pendler til og fra arbeidsplassene. Produksjonsapparatene er godt utbygd og vi er flinke til å utnytte ressursene i utmarka.
Seterdalene og fjellområdene gir også muligheter til et rikt friluftsliv. Vi har et aktivt seterbruk med moderne hjelpemidler.

 

Servicenæringa er godt utbygd med et allsidig bygdesenter. Sentralt i bygda finner vi også Dalsbygda kirke, Samfunnshuset, Dalsbygda Handel, Dalsbygda skole og barnehage. Vi har tradisjon for å løse mange oppgaver på dugnad når det er behov for dette.

 

Et bredt dalføre strekker seg i nordlig retning fra Glomma i Os Kommune. Her ligger Dalsbygda. Lengst inne finner vi Forollhogna (1332 m.o.h.). Fjelltoppen er et velkjent landemerke, et flott turmål og grenserøys mellom Hedmark og Sør-Trøndelag fylker.
 

Dalsbygda hadde fast bosetting før Svartedauen og skriftlige kilder fra 1500-tallet forteller om gården "Dal" som sannsynligvis er opprinnelse til navnet på bygda. De rike utmarksområdene, fornminnene og spor i kulturlandskapet viser lang utvikling fra veidemannskultur til moderne jordbrukssamfunn.


 

Gruvedrifta i Røros-området gjorde dramatiske innhogg i skogen. Dette førte til endring i klimaet, spesielt i høyereliggende strøk i Dalsbygda. Tross dette har jordbruksdrift alltid vært grunnlaget for bosettinga. Husdyrhold og utmarksbruk har vært dominerende driftsformer.

 

Det er mange valgmuligheter, skilt og informasjonstavler. Standarden på veiene er også meget bra. Men kjør hensynsfullt, husdyr beiter over alt.
Dalsbygda Veilag administrerer de private bomveiene.
 

Tekst: Petter Aamo  Foto: Arne Nyaas  Kart: Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie

 

 
 

 

Utistuvollen 2013 

Hva skjer? Sjekk her

 

 

Søkbart kart

 
Gratis service for lag- og foreninger i Dalsbygda (21.10.06)
Bidra med bilder til vårt bildegalleri.(21.10.06)
Hva synes du om de nye nettsidene våre? Skriv noen ord i gjesteboka (21.10.06)

 

 
 
 
 
Til toppen av siden